. . . . . . . . . . . . . .

Odbery vzoriek podzemných vôd

Ako názov našej stránky napovedá zaoberáme sa najmä odbermi vzoriek podzemných, ale okrem toho ešte oveľa viac. Máme skúsenosti a riešenia pre podzemnú vodu a jej dodávky pre technické účely, individuále aj hromadné zásobovanie.

 

Sme malá firma, ale naším klientom a samozrejme aj nám to tak aj vyhovuje. Naším základným princípom je priamo pracovať s našími klientmi a nie pracovať prostredníctvom nejakých sprostredkovateľov, čo je pre našich zákazníkov veľkou výhodou.

My totiž rozumieme vode!

Naša práca zahŕňa široké spektrum súvisiacich disciplín, aby sme boli čo najväčšou oporou pre našich zákazníkov a ich spoločnosti. Neustále trváme na tom, aby náš zákazník dostal len prácu tej najvyššej kvality a aby veci boli vždy urobené tak, ako majú byť.

Zabezpečujeme:

 

 

 Terénne merania, odbery a laboratórne rozbory vôd

Kompletné poradenstvo súvisiacice s hydrogeológiou a geológiou

Projektovanie a budovanie studní dodávateľským spôsobom

Čistenie, videomonitoring a čerpacie skúšky studní 

 

Aktívne pracujeme na celom západnom slovensku a ak myslíte že Vám vieme pomôcť, neváhajte nás kontaktovať.